Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Literatūra>Visuotinė literatūra>Visuotinės literatūros konspektai

Visuotinės literatūros konspektai (32 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • "Nibelungų giesmė"

  Vokiečių herojinio epo "Nibelungų giesmė" siužeto aprašymas.
  Visuotinė literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2006-08-13
 • Antikinė literatūra

  Hesiodas. Didaktinio epo poetikos ypatumai. Istorinės – socialinės lyrikos suklestėjimo prielaidos: graikų visuomenė VII – VI amžius Pr. Kr. Lyrikos klasifikacija. Elegija, jos kūrėjai, tematika: pasaulietinė elegija (Solonas), karinė – patriotinė elegija (Teognidas). Monodinė lyrika, pagrindiniai Alkajo ir Sapfo lyrikos motyvai, stiliaus ypatybes. Anakreonas ir anakreontika. Chorines lyrikos pradininkai, ypatybes, pagrindines giesmių rūšys. Pindaro chorines lyrikos savitumas. Herodotas. "Istorijos" kompozicija, menines ypatybes. Pasakojimai apie skitus. IV knyga. Tukididas: istorinės pažiūros, novatoriškumas. "Peloponeso karo istorijos" stilius, kalba. Ksenofonto kūrinių žanrinė įvairovė ir originalumas. Retorinė proza. Susiformavimas. Pagrindinės iškalbos rūšys ir jų žymiausių atstovų stiliaus ypatybės (Gorgijas, Isokratas, Lisijas, Demostenas). Platonas. Meninės dialogų ypatybės. "Sokrato apologija" (arba "Puota", arba "Faidonas", arba "Faidras"). Aristotelis. Literatūros teorijos klausimai "Poetikoje". Helėnizmo epochos politiniai – kultūriniai aspektai. Helėnizmo literatūros ypatybės ir žanrai. Aleksandriškoji poezija: Teokritas, Kalimachas, Apolonijus Rodietis. Graikų romanas, tipiški jo bruožai, Charitonas, Longas. Romėnų ikiliteratūrinis laikotarpis. Literatūros periodizacija. Pirmieji autoriai (Livijus Andronikas, Nevijus, Enijus, Katonas, Liucilijus), jų priklausomybė nuo graikų literatūros ir originalumas. Romėnų komedija. Plautas. Komizmo principai, santykis su graikų dramos medžiaga. Komedija "Vergas apgavikas" (arba "Karys pagyrūnas, arba "Dvyniai", arba "Amfitrionas"). Terencijus. Humanizmo idėjos jo kūryboje. Literatūros kritikos užuomazgos jo komedijų prologuose. Komedija "Broliai". Ciceronas – teorinės ir praktinės romėnų retorikos kūrėjas. Jo iškalbos savitumas. Kalbos prieš Katiliną. Atikinio stiliaus atstovai: Cezaris ir Saliustijus. Grožinės Lukrecijaus filosofinio – didaktinio epo "Apie daiktų prigimtį" savybės. I knyga. Principato laikų visuomenė ir kultūra. "Aukso amžiaus" literatūros charakteristika. Romėnų meilės elegija: personažai, situacijos, bendros vietos. Tibulas, Propercijus. Ovidijus. Pagrindiniai kūrybos etapai. Kūriniai meilės tema. Ovidijaus tremties poezija. Ovidijaus mitologinis epas "Metamorfozės". Tematika ir kompozicija. Filosofinės ir politinės poemos idėjos. Livijus. Grožiniai veikalo "Nuo miesto įkūrimo" bruožai. Senekos tragedijų santykis su graikų drama. Senekos "epinio teatro" principai. "Trojietės". Senekos "Laiškai Liucijui" – tematika, kompozicijos bruožai, stiliaus bruožai. Petronijus. "Satyrikonas". Autorystės klausimas. Veikalo struktūra, satyrinės nuostatos ir santykis su romano tradicija. Fedro pasakėčių idėjų ir formos originalumas. Marcialis – satyrinės epigramos žanro kūrėjas. Jo epigramų poetika. Juvenalis. Satyrų objektas bei kritikos pobūdis. Tacitas. Grožiniai istorinių veikėjų bruožai. Aisčių paminėjimas etnografiniame traktate "Germanija". Apulėjus. Filosofinio romano "Aukso asilas" koncepcija. Kompozicijos savitumas. Kalba ir stilius.
  Visuotinė literatūra, konspektas(30 puslapių)
  2006-01-23
 • Antikinė literatūra (4)

  Graikų iškalbos raida. Pagrindinės graikų iškalbos rūšys ir jų žymiausi atstovai. Ovidijaus kūrybinė biografija. Metamorfozės: idėjos, kompozicija, stilius, novatoriškumas. Filosofinė graikų proza ir žymiausi jos atstovai. Literatūros teorijos problemos Aristotelio bei Horacijaus Poetikose. Horacijaus lyrikos rinkinių ypatybės. Seneka - "Sidabro amžiaus" rašytojas. Senekos gyvenimo bei kūrybos apžvalga. Naujoji atikinė komedija. Menandro kūryba. Romėnų romanas (Petronijaus Satyrikono bei Apulėjaus Aukso asilo ypatybės). Tacito istoriniai veikalai, jų idėjinės bei grožinės ypatybės. Graikų romano specifika ir žymiausi kūriniai. Marcialio, Juvenalio, Fedro kūryba. Helenizmo kultūros ir literatūros ypatybės, pagrindiniai žanrai, žymiausi kūrėjai. Žymiausi graikų monodinės lyrikos kūrėjai. Chorinės lyrikos ypatybės. Žymiausi poetai. Aleksandriškoji poezija (Teokritas, Kalimachas, Apolonijas Rodietis).
  Visuotinė literatūra, konspektas(18 puslapių)
  2008-10-13
 • Antikinė literatūra (5)

  Plauto kūryba: komizmo principai, kūrybinis metodas, komedijų originalumas. Helenizmo kultūros ir literatūros ypatybės. Plauto komedijų ypatybės. Chorinės lyrikos ypatybės. Žymiausi poetai. Terencijaus komedijų ypatybės. Literatūros teorijos problemos Aristotelio Poetikoje bei Horacijaus Poezijos mene. Romėnų literatūros periodai. Menandro kūrinių ypatybės. Cezario gyvenimas ir kūryba. Filosofinė graikų proza ir žymiausi jos atstovai. Vergilijaus gyvenimo ir kūrybos apžvalga. Graikų romano specifika ir žymiausi kūriniai. Graikų literatūros periodai. Eneida –romėnų nacionalinis epas. Bukolikų bei Georgikų žanras, idėjos, struktūra, meninės ypatybės. Pagrindinės graikų iškalbos rūšys ir jų žymiausi atstovai. Romėnų istoriografija (ištakos, specifika, pagrindiniai atstovai ir jų kūrinių ypatybės). Sofoklis – norminės tragedijos kūrėjas. Romos "Sidabro amžiaus" kultūros ir literatūros apžvalga. Naujosios antikinės komedijos ypatybės. Ovidijaus kūrybinė biografija. Herodoto Istorijos tematika, idėjinės bei meninės ypatybės. Ovidijaus Metamorfozės: idėjos, kompozicija, stilius, novatoriškumas. Platonas – filosofinio dialogo kūrėjas. Antikinės civilizacijos ypatumai. Horacijaus lyrikos rinkinių ypatybės. Graikų prozos susiformavimas; pagrindinės jos rūšys ir žymiausi jų atstovai. Seneka - " Sidabro amžiaus" rašytojas. Didaktinio epo poetikos ypatumai. Senekos gyvenimo bei kūrybos apžvalga. Homero epų stilius, kompozicija. Romėnų romanas (palyginti Petronijaus Satyrikono bei Apulėjaus Aukso asilo ypatybes). Aristofano komedijų stilistinės ypatybės. Tacito istoriniai veikalai, jų idėjinės bei grožinės ypatybės. Žymiausi graikų monodinės lyrikos kūrėjai. Romėnų kultūros ir literatūros savitumas. Tukidido bei Ksenofonto kūryba, istoriografinio pasakojimo modeliai, meninės ypatybės. Romėnų literatūros periodizacija. Antikinės literatūros specifika ir reikšmė. Lukrecijaus epas Apie daiktų prigimtį (tradicija, tema, idėjos, meniškumas). Hesiodo kūryba. Romos "Aukso amžiaus" literatūros ir kultūros charakteristika. Graikų teatro susiformavimas ir raida. Petronijaus "Satyrikono" savitumas (palyginti su graikų romano tradicija). Senoji antikinė komedija: susiformavimas, stilistinės ir tematinės ypatybės. Katulo lyrikos ypatybės. Euripido kūrybos novatoriškumas. Cicerono biografija ir kūrybinis palikimas.
  Visuotinė literatūra, konspektas(23 puslapiai)
  2011-05-04
 • Ch. Dickens "Oliver Twist" (2)

  Charles'o Dickens'o knygos "Oliver Twist" santrauka anglų kalba.
  Visuotinė literatūra, konspektas(1 puslapis)
  2005-11-18
 • Dantė "Dieviškoji komedija" (2)

  Pragaras. Skaistykla. Dangus. Kūrinio apibūdinimas. Dramiškumas ir realizmas. Idilė ir alegorija. Procesijos alegorija.
  Visuotinė literatūra, konspektas(6 puslapiai)
  2006-08-18
 • Dantė "Dieviškoji komedija": "Pragaras"

  Dantė Aligjeris "Dieviškoji komedija". Apie autorių. Apie kūrinį. Pragaras. Siužetas. Pragarą sudaro. Kūriniui būdingi bruožai. Kūrinio prasmės. Dantės vaizduojamas žmogus.
  Visuotinė literatūra, konspektas(3 puslapiai)
  2006-11-12
 • Graikų literatūra (2)

  Graikų mitologija (Olimpo panteono dievai ir jų funkcijos). Homero klausimas (F.A. Wolfo teorija, analitikai, unitarai, "branduolio" teorija). Homero poemų kompozicija, veikėjų charakterių kūrimo principai, kalbos meninės ypatybės (remtis skaitytomis giesmėmis). Didaktinis epas ir jo poetikos ypatumai (Hesiodo "Darbai ir dienos"). Archajinio laikotarpio lyrikos klasifikacija. Elegijos ir jambo ypatumai (kilmė, metrikos, temos ir autoriai). Monodinės lyrikos specifika. Alkajo ir Sapfo kūrybos motyvai, stiliaus, kalbos, metrikos ypatybės. Anakreonto lyrikos ypatumai. Chorinė lyrika (genezė, pagrindiniai tipai ir autoriai). Pagrindinės dramos kilmės teorijos, graikų teatro modelis, tragedijos struktūra. Aischilas: trilogija "Orestėja" (kaltės ir visuotinio teisingumo idėja), charakterių kūrimo ypatumai, stilius, kalba. Sofoklis: dramaturgijos naujovės, pareigos samprata tragedijoje "Antigonė", kaltės ir atsakomybės problema tragedijoje "Karalius Oidipas". Euripidas: dramų novatoriškumas, dviejų pasaulėžiūrų susidūrimas tragedijoje "Bakchantės". Senoji antikinė komedija: susiformavimas, specifika, struktūra. Aristofanas: literatūros klausimai komedijoje "Varlės", auklėjimo problemos komedijoje "Debesys", taikos problema komedijoje "Taika". Klasikinio laikotarpio literatūrinės prozos rūšys, istoriografinė proza (Herodotas – epinės istoriografijos kūrėjas). Klasikinio laikotarpio retorinė proza (susiformavimas, iškalbos rūšys ir jų žymiausių atstovų stiliaus ypatybės – Lisijas, Demostenas, Isokratas). Klasikinio laikotarpio filosofinė proza. Platonas – filosofinio dialogo kūrėjas. Aristotelis: literatūros teorijos klausimai "Poetikoje". Helenizmas: epochos kultūriniai aspektai, literatūros ypatybės ir žanrai. Naujoji antikinė komedija (humanizmo idėja Menandro komedijoje "Bambeklis". Aleksandriškoji poezija: meniniai kūrybos principai, žanrai (Teokritas, Kalimachas, Apolonijus Rodietis).
  Visuotinė literatūra, konspektas(19 puslapių)
  2008-01-22
 • Graikų poetai

  Plauto kūryba: komizmo principai, kūrybinis metodas, komedijų originalumas. Terencijaus komedijų ypatybės (palyginti su Plauto kūryba). Romėnų literatūros periodai. Pirmieji rašytojai. Romoje (Livijus Andronikas, Nevijus, Enijus ir kt.; archajinis laikotarpis). Graikų literatūros periodai. Cezario gyvenimas ir kūryba. Vergilijaus gyvenimo ir kūrybos apžvalga. Eneida — romėnų nacionalinis epas. Bukolikų bei Georgikų žanrai, idėjos, meninės ypatybės. Romėnų istoriografija (ištakos, specifika, pagrindiniai atstovai ir jų kūrinių ypatybės). Romos "Sidabro amžiaus" kultūros ir literatūros apžvalga.
  Visuotinė literatūra, konspektas(10 puslapių)
  2008-10-13
 • Homeras "Iliada" (2)

  Homero dramos "Iliada" siužetas.
  Visuotinė literatūra, konspektas(2 puslapiai)
  2008-04-16
 • J.V. Gėtė "Faustas" (11)

  Konspektas analizei/interpretacijai. Šviečiamasis amžius. Filosofinis kūrinys. Faustas. Mefistofelis. Margarita. Vagneris. Pragaras.
  Visuotinė literatūra, konspektas(1 puslapis)
  2009-02-12
 • Johanas Volfgangas Gėtė

  J.W. Goethe. Biografija. Kūryba. Veimaro periodas. Gėtė Italijoje. Veimaro klasikos periodas. Vilhelmo Meisterio mokymosi metai". Filosofinė poema "Faustas".
  Visuotinė literatūra, konspektas(13 puslapių)
  2005-11-13
 • Literatūros teorijos įvadas

  T. Eagelton knygos "Įvadas į literatūros teoriją" santrauka. Įžanga: kas yra literatūra? Anglų literatūros iškilimas. Fenomenologija, hermeneutika, recepcijos teorija. Struktūralizmas ir semiotika. Poststruktūralizmas. Psichoanalizė. Išvada: politinė kritika. Baigiamasis žodis.
  Visuotinė literatūra, konspektas(32 puslapiai)
  2010-07-20
 • M. Servantesas "Don Kichotas" (3)

  Romano analizė-konspektas. Kodėl Servantesas taip išjuokė riterių romanus? Charakteriai. Kompozicija ir stilius.
  Visuotinė literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2006-08-13
 • Prancūzų Švietimo literatūra

  Prancūzų literatūra. Švietimo epocha Prancūzijoje. Jos pradžia ir plitimas, socialinės ir kultūrinės epochos ypatybės. Prancūzų Švietimo literatūros bruožai. Trumpa Švietimo epochos Europoje apžvalga.
  Visuotinė literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2005-10-29
 • Renesanso literatūra (2)

  Renesanso literatūra. Humanizmas. Humanizmas ir antika.
  Visuotinė literatūra, konspektas(3 puslapiai)
  2005-12-06
 • Renesanso literatūra (3)

  Renesanso literatūra. Frančeskas Petrarka. Džovanis Bokačas. Viljamas Šekspyras. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Visuotinė literatūra, konspektas(3 puslapiai)
  2006-01-17
 • Romantizmas. Baironas

  Romantizmas. Džordžas Noelis Gordonas Baironas - gyvenimas ir kūrybos apžvalga. Nuotraukos (1).
  Visuotinė literatūra, konspektas(4 puslapiai)
  2005-06-09
 • Romėnų ir graikų komedijų bei tragedijų panašumai ir skirtumai. Dramų analizės

  Kaip pavaizduoti garsūs asmenys komedijose? Kokie jie? Kokie bruožai suteikti? Kas įvedė pirmą, antrą, trečią bei ketvirtą aktorius? Palyginti Eischilą ir Sofoklį dramose. Kas bendro ir kas pakeisto? Ką naujo įvedė Euripidas? Kuo jis pasižymi? Kas yra tetrologija? Kas yra mimas? Kokie tradiciniai personažai? Išnagrinėti po vieną Eischilo, Sofoklio ir Euripido pjesę. Kaip vystėsi drama? Kuo skyrėsi ir kuo panašios romėnų ir graikų komedijos?
  Visuotinė literatūra, konspektas(4 puslapiai)
  2006-01-20
 • Romėnų literatūra

  Romėnų kūryba. Romėnų epas. Vergilijaus gyvenimas ir darbas. "Eneidos " fabula. "Eneidos" charakteris ir grožis. Du epizodai. "Eneidos" reikšmė. Romėnų literatūra. Romėnų literatūros fenomenas. Romėnų lyrika. Horacijaus gyvenimas. Horacijaus poezija.
  Visuotinė literatūra, konspektas(9 puslapiai)
  2006-06-09
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po