Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Literatūra>Visuotinė literatūra

Visuotinė literatūra (625 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Romantizmas

  Pagrindiniai romantizmo bruožai. Krypties ribos. Romantinis menas. Romantinės literatūros bruožai. Garsiausi romantizmo atstovai. Romantizmas lietuvių ir lenkų literatūroje. Išvada.
  Visuotinė literatūra, referatas(5 puslapiai)
  2005-05-14
 • Romantizmas (8)

  Romantizmas. Romantizmo raida. Žymiausi atstovai. Romantizmo atstovai Lietuvoje. Būdingiausi romantizmo bruožai. Romantizmo individualumas. Idealo ir tikrovės konfliktas. Lyrizmas romantinėje literatūroje. Romantizmas dailėje bei muzikoje.
  Visuotinė literatūra, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-12
 • Romantizmas (9)

  PowerPoint pristatymas. Romantizmas. Romantizmo epochoje. Santykis su aplinka. Stiliaus bruožai. Romantinis herojus. Literatūros Žanrai. Žymiausi rašytojai ir jų kūriniai. Kiti romantinės literatūros atstovai. Muzikoje romantizmas skirstomas. Garsiausi kompozitoriai. Dailininkai romantikai pasipriešino griežtam klasicizmo menui. Darbas iliustruotas paveiksliukais (18 skaidrių).
  Visuotinė literatūra, pristatymas(34 skaidrės)
  2011-05-17
 • Romantizmas Lietuvoje ir pasaulyje

  Novalio romantizmas ir "Mėlynosios paukštės" simbolika. F.Schlegelis prieš lietuvių romantikus. "Aukso amžiaus" paieškos: būdai, priemonės, kryptys. Elegiškas ilgesys praeičiai- aistringas ilgesys ateičiai. Egzistencinio saugumo erdvė. Ar lietuvių "tautos dvasia" reiškėsi tik kitatautiška forma? Baltasis Romantizmo angelas (Vilhelmui Henrikui Vakenroderiui 225m.). Romantika ir klasika. Nuo Oberno iki "Anykščių šilelio". Romantizmai po romantizmo. Tarp istorinės ir teorinės Romantizmo sampratos.
  Visuotinė literatūra, referatas(24 puslapiai)
  2005-09-25
 • Romantizmas. Valterio Skoto (Walter Scott) kūryba

  PowerPoint pristatymas. Romantizmas . Romantizmas literatūroje. Valteris Skotas (Walter Scott) (1771-1832). Valterio Skoto kūryba. Valteris Skotas. "Rob Rojus". Knygos informacija. Veikėjai. Siužetas. Siužetas. Siužeto pabaiga. Apibendrinimas.
  Visuotinė literatūra, pristatymas(10 skaidrių)
  2011-04-19
 • Romantizmas. Baironas

  Romantizmas. Džordžas Noelis Gordonas Baironas - gyvenimas ir kūrybos apžvalga. Nuotraukos (1).
  Visuotinė literatūra, konspektas(4 puslapiai)
  2005-06-09
 • Romantizmo atspindys V. Skoto gyvenime

  Įvadas. Valteris Skotas (Walter Scott). Biografija. Romantizmas. Romantizmas teatre. Romantizmas muzikoje. Romantizmo epocha Vokietijoje, Anglijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Romantizmo principai. Valteris Skotas ir jo romantizmo principai. Išvados.
  Visuotinė literatūra, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-23
 • Romantizmo epocha

  Romantizmo samprata. Kūrybos principai. Romantizmo atstovai. Romantizmas Lietuvoje. Adomas Mickevičius. "Vėlinės". "Ponas Tadas". Išvados.
  Visuotinė literatūra, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-13
 • Romantizmo epocha (2)

  Įvadas. Romantizmo genezė. Romantizmo termino dviprasmiškumai. Romantizmo santykis su apšvieta bei klasicizmu. Romantizmas literatūroje ir mene. Išvados.
  Visuotinė literatūra, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-13
 • Romėnų ir graikų komedijų bei tragedijų panašumai ir skirtumai. Dramų analizės

  Kaip pavaizduoti garsūs asmenys komedijose? Kokie jie? Kokie bruožai suteikti? Kas įvedė pirmą, antrą, trečią bei ketvirtą aktorius? Palyginti Eischilą ir Sofoklį dramose. Kas bendro ir kas pakeisto? Ką naujo įvedė Euripidas? Kuo jis pasižymi? Kas yra tetrologija? Kas yra mimas? Kokie tradiciniai personažai? Išnagrinėti po vieną Eischilo, Sofoklio ir Euripido pjesę. Kaip vystėsi drama? Kuo skyrėsi ir kuo panašios romėnų ir graikų komedijos?
  Visuotinė literatūra, konspektas(4 puslapiai)
  2006-01-20
 • Romėnų literatūra

  Romėnų kūryba. Romėnų epas. Vergilijaus gyvenimas ir darbas. "Eneidos " fabula. "Eneidos" charakteris ir grožis. Du epizodai. "Eneidos" reikšmė. Romėnų literatūra. Romėnų literatūros fenomenas. Romėnų lyrika. Horacijaus gyvenimas. Horacijaus poezija.
  Visuotinė literatūra, konspektas(9 puslapiai)
  2006-06-09
 • Romėnų literatūra (2)

  Plautas: komizmo principai, santykis su graikų dramos medžiaga. Komedija "Dvyniai". Terencijus: humanizmo idėjos jo kūryboje. Literatūros kritikos užuomazgos komedijų prologuose. Komizmo savitumas. Komedija "Broliai". Klasikinio laikotarpio literatūros charakteristika, stilistinių krypčių (azianizmo ir atikizmo sankirta). Ciceronas – teorinės ir praktinės romėnų retorikos kūrėjas. Iškalbos savitumas ("Kalbos prieš Katiliną", remtis I-ąja kalba). Cezario istoriografiniai darbai ir jų stilius: vaizdavimo objektyvumo problema, komentarų žanro specifika (remtis "Galų karo užrašais"). Saliustijaus istoriografiniai kūriniai: jų stilistika ir kalbos ypatumai (remtis "Katilinos sąmokslu"). Lukrecijus – filosofinio didaktinio epo kūrėjas. Grožinės literatūros epo "Apie daiktų prigimtį" savybės (skaitytos ištraukos analizė). Neoterikų literatūrinė programa. Katulo poezijos tematika ir formos, metrikos ypatumai. Katulas – subjektyviosios lyrikos kūrėjas (remtis tekstu). Vergilijus. "Bukolikos": santykis su graikų bukoline tradicija, rinkinio kompozicija ir tematika. Didaktinė poema "Georgikos": filosofinė poemos idėja, tematika (remtis tekstais). Vergilijus. "Eneida" – nacionalinis romėnų epas. Santykis su graikų epine tradicija. Kompozicija ir poetikos bruožai (remtis skaitytomis giesmėmis). Horacijus. Satyrų savitumas (remtis tekstu). Aukso vidurio idėja lyrikoje. Pagrindinės odžių temos, struktūra ir metrika (remtis skaitytomis giesmėmis). Ovidijus. Pagrindiniai kūrybos etapai. Kūriniai meilės tema. Mitologinis epas "Metamorfozės". Tematika ir kompozicija, filosofinės idėjos (skaitytų metamorfozių aptarimas). Tremties poezija. Livijus. Protėvių dorybių akcentavimas istorijoje "Nuo miesto įkūrimo". Grožiniai veikalo bruožai (remtis tekstu). Seneka – filosofas ir dramaturgas. "Laiškai Liucilijui" – tematika, kompozicija, stiliaus bruožai (remtis skaitytais laiškais). Petronijus. "Satyrikonas": autorystės klausimas, veikalo struktūra, satyrinės nuostatos (remtis tekstu). Juvenalis. Satyrų objektas ir kritikos pobūdis. Socialinis satyrų aspektas (skaitytų satyrų aptarimas). Tacitas. Istorinių faktų traktavimo būdas. Grožiniai istorinių veikalų bruožai. Etnografinis traktatas "Germanija" (pakomentuoti aisčių paminėjimo epizodus). Marcialis – satyrinės epigramos kūrėjas.
  Visuotinė literatūra, konspektas(15 puslapių)
  2008-01-22
 • Romėnų literatūra (3)

  Plautas: komizmo principai, santykis su graikų dramos medžiaga. Komedija "Dvyniai". Terencijus: humanizmo idėjos. Literatūros kritikos užuomazgos komedijų prologuose. Komizmo savitumas. Komedija "Broliai". Klasikinio laikotarpio literatūros charakteristika, stilistinių krypčių – azianizmo ir atikizmo – sankirta. Ciceronas – teorinės ir praktinės romėnų retorikos kūrėjas. Iškalbos savitumas (Kalbos prieš Katiliną, remtis I–ąja kalba). Cezario istoriografiniai darbai ir jų stilius: vaizdavimo objektyvumo problema, komentarų žanro specifika (remtis "Galų karo užrašais"). Saliustijaus istoriografiniai kūriniai: jų stilistika ir kalbos ypatumai (remtis "Katilinos sąmokslu"). Lukrecijus – filosofinio didaktinio epo kūrėjas. Grožinės epo "Apie daiktų prigimtį" ypatybės (skaitytos ištraukos analizė). Neoterikų literatūrinė programa. Katulo poezijos tematika ir formos, metrikos ypatumai. Katulas – subjektyviosios lyrikos kūrėjas (remtis tekstu). Vergilijus. "Bukolikos": santykis su graikų bukoline tradicija, rinkinio kompozicija ir tematika. Didaktinė poema "Georgikos": filosofinė poemos idėja, tematika (remtis tekstu). Vergilijus. "Eneida" – nacionalinis romėnų epas. Santykis su graikų epine tradicija. Kompozicija ir poetikos bruožai (remtis skaitytomis giesmėmis). Horacijus. Satyrų savitumas (remtis tekstu – Romėnų literatūros chrestomatijoje). Aukso vidurio idėja lyrikoje. Pagrindinės odžių temos, struktūra ir metrika (remtis rinkiniu: Horacijus "Lyrika"). Literatūros ir meno klausimai "Poezijos mene". Ovidijus. Pagrindiniai kūrybos etapai. Kūriniai meilės tema. Retorikos įtaka Ovidijaus poezijai. Mitologinis epas "Metamorfozės". Tematika ir kompozicija, filosofinės idėjos(skaitytų metamorfozių aptarimas). Tremties poezija. Livijus. Protėvių dorybių akcentavimas istorijoje "Nuo miesto įkūrimo". Grožiniai veikalo bruožai (remtis tekstu). Seneka – filosofas ir dramaturgas. Tragedijų santykis su graikų drama. Stoicizmo idėjos Senekos tragedijose. "Laiškai Liucilijui" – tematika, kompozicija ir stiliaus bruožai (remtis skaitytais laiškais).
  Visuotinė literatūra, konspektas(10 puslapių)
  2008-12-16
 • Romėnų literatūros fenomenas

  Romos įkūrimas. Romos stiprybė. Romėnų gyvenimo būdas. Romėnų gyvenimo kitimas. Lotyniškosios literatūros pradžia. Livijus Andronikas. Literatūrinio vertimo istorijos pradžia. Romėnų ir graikų literatūra. Graikų įtaka romėnams. "Eneida". Tautiškumas.
  Visuotinė literatūra, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-10-20
 • Rusų formalistų manifestai ir hiperteksto literatūra

  "Poetinės kalbos teorijos studijavimo draugija". V. Šklovskis "Menas kaip metodas". B. Eichenbaumas "Kaip sukurta (padaryta) Gogolio Milinė". Hipertekstas.
  Visuotinė literatūra, referatas(6 puslapiai)
  2007-01-17
 • S. Beckett "Belaukiant Godo"

  Samuelio Becketto dramos "Belaukiant Godo" analizė.
  Visuotinė literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2005-09-06
 • S. Braun "Šarada"

  Sandros Braun (Sandra Brown) knygos "Šarada" recenzija. Kūrinio pradžia. Siužeto linija.
  Visuotinė literatūra, recenzija(2 puslapiai)
  2010-07-16
 • S. Chbosky "Atskalūno laiškai"

  Stephen Chbosky knygos "Atskalūno laiškai" anotacija.
  Visuotinė literatūra, rašinys(1 puslapis)
  2009-05-12
 • S. Kingas "Kerė"

  Styveno Kingo (Stephen King) knygos "Kerė" recenzija.
  Visuotinė literatūra, recenzija(1 puslapis)
  2008-04-21
 • S. Kingas "Šimtmečio audra"

  Stiveno Kingo knygos "Šimtmečio audra" recenzija. Knygos turinys. Nuomonė apie knygą.
  Visuotinė literatūra, recenzija(2 puslapiai)
  2006-04-21
Puslapyje rodyti po