Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Literatūra>Visuotinė literatūra>Visuotinės literatūros konspektai

Visuotinės literatūros konspektai (32 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Romėnų literatūra (2)

  Plautas: komizmo principai, santykis su graikų dramos medžiaga. Komedija "Dvyniai". Terencijus: humanizmo idėjos jo kūryboje. Literatūros kritikos užuomazgos komedijų prologuose. Komizmo savitumas. Komedija "Broliai". Klasikinio laikotarpio literatūros charakteristika, stilistinių krypčių (azianizmo ir atikizmo sankirta). Ciceronas – teorinės ir praktinės romėnų retorikos kūrėjas. Iškalbos savitumas ("Kalbos prieš Katiliną", remtis I-ąja kalba). Cezario istoriografiniai darbai ir jų stilius: vaizdavimo objektyvumo problema, komentarų žanro specifika (remtis "Galų karo užrašais"). Saliustijaus istoriografiniai kūriniai: jų stilistika ir kalbos ypatumai (remtis "Katilinos sąmokslu"). Lukrecijus – filosofinio didaktinio epo kūrėjas. Grožinės literatūros epo "Apie daiktų prigimtį" savybės (skaitytos ištraukos analizė). Neoterikų literatūrinė programa. Katulo poezijos tematika ir formos, metrikos ypatumai. Katulas – subjektyviosios lyrikos kūrėjas (remtis tekstu). Vergilijus. "Bukolikos": santykis su graikų bukoline tradicija, rinkinio kompozicija ir tematika. Didaktinė poema "Georgikos": filosofinė poemos idėja, tematika (remtis tekstais). Vergilijus. "Eneida" – nacionalinis romėnų epas. Santykis su graikų epine tradicija. Kompozicija ir poetikos bruožai (remtis skaitytomis giesmėmis). Horacijus. Satyrų savitumas (remtis tekstu). Aukso vidurio idėja lyrikoje. Pagrindinės odžių temos, struktūra ir metrika (remtis skaitytomis giesmėmis). Ovidijus. Pagrindiniai kūrybos etapai. Kūriniai meilės tema. Mitologinis epas "Metamorfozės". Tematika ir kompozicija, filosofinės idėjos (skaitytų metamorfozių aptarimas). Tremties poezija. Livijus. Protėvių dorybių akcentavimas istorijoje "Nuo miesto įkūrimo". Grožiniai veikalo bruožai (remtis tekstu). Seneka – filosofas ir dramaturgas. "Laiškai Liucilijui" – tematika, kompozicija, stiliaus bruožai (remtis skaitytais laiškais). Petronijus. "Satyrikonas": autorystės klausimas, veikalo struktūra, satyrinės nuostatos (remtis tekstu). Juvenalis. Satyrų objektas ir kritikos pobūdis. Socialinis satyrų aspektas (skaitytų satyrų aptarimas). Tacitas. Istorinių faktų traktavimo būdas. Grožiniai istorinių veikalų bruožai. Etnografinis traktatas "Germanija" (pakomentuoti aisčių paminėjimo epizodus). Marcialis – satyrinės epigramos kūrėjas.
  Visuotinė literatūra, konspektas(15 puslapių)
  2008-01-22
 • Romėnų literatūra (3)

  Plautas: komizmo principai, santykis su graikų dramos medžiaga. Komedija "Dvyniai". Terencijus: humanizmo idėjos. Literatūros kritikos užuomazgos komedijų prologuose. Komizmo savitumas. Komedija "Broliai". Klasikinio laikotarpio literatūros charakteristika, stilistinių krypčių – azianizmo ir atikizmo – sankirta. Ciceronas – teorinės ir praktinės romėnų retorikos kūrėjas. Iškalbos savitumas (Kalbos prieš Katiliną, remtis I–ąja kalba). Cezario istoriografiniai darbai ir jų stilius: vaizdavimo objektyvumo problema, komentarų žanro specifika (remtis "Galų karo užrašais"). Saliustijaus istoriografiniai kūriniai: jų stilistika ir kalbos ypatumai (remtis "Katilinos sąmokslu"). Lukrecijus – filosofinio didaktinio epo kūrėjas. Grožinės epo "Apie daiktų prigimtį" ypatybės (skaitytos ištraukos analizė). Neoterikų literatūrinė programa. Katulo poezijos tematika ir formos, metrikos ypatumai. Katulas – subjektyviosios lyrikos kūrėjas (remtis tekstu). Vergilijus. "Bukolikos": santykis su graikų bukoline tradicija, rinkinio kompozicija ir tematika. Didaktinė poema "Georgikos": filosofinė poemos idėja, tematika (remtis tekstu). Vergilijus. "Eneida" – nacionalinis romėnų epas. Santykis su graikų epine tradicija. Kompozicija ir poetikos bruožai (remtis skaitytomis giesmėmis). Horacijus. Satyrų savitumas (remtis tekstu – Romėnų literatūros chrestomatijoje). Aukso vidurio idėja lyrikoje. Pagrindinės odžių temos, struktūra ir metrika (remtis rinkiniu: Horacijus "Lyrika"). Literatūros ir meno klausimai "Poezijos mene". Ovidijus. Pagrindiniai kūrybos etapai. Kūriniai meilės tema. Retorikos įtaka Ovidijaus poezijai. Mitologinis epas "Metamorfozės". Tematika ir kompozicija, filosofinės idėjos(skaitytų metamorfozių aptarimas). Tremties poezija. Livijus. Protėvių dorybių akcentavimas istorijoje "Nuo miesto įkūrimo". Grožiniai veikalo bruožai (remtis tekstu). Seneka – filosofas ir dramaturgas. Tragedijų santykis su graikų drama. Stoicizmo idėjos Senekos tragedijose. "Laiškai Liucilijui" – tematika, kompozicija ir stiliaus bruožai (remtis skaitytais laiškais).
  Visuotinė literatūra, konspektas(10 puslapių)
  2008-12-16
 • Švietimo epocha (4)

  Tikėjimas proto šviesa. Šviečiamasis klasicizmas. Prozos populiarumas. Sentimentalizmas.
  Visuotinė literatūra, konspektas(3 puslapiai)
  2007-07-03
 • Vaikų literatūra

  Vaikų literatūros sistemos formavimasis iki XIX amžiaus. Šarlis Pero. Romantizmo reikšmė vaikų literatūros raidai. Literatūrinės pasakos samprata. Folkloriškosios pasakos apžvalga (Broliai Grimai). Istorinės- nuotykinės literatūros apžvalga. Romantizmo epochos originalioji literatūrinė pasaka (E. T. A. Hofmanas, A. Pogorelskis, L. Kerolis ir kt.). H. K. Andersenas ir jo pasakos. Vaikystės tema, vaiko koncepcija XIX amžiaus realistinėje prozoje (Dikensas, Byčer-Stou, Korolenka, Čechovas ir kt.). Marko Tveno gyvenimas ir kūryba vaikams. Specialioji realistinio pobūdžio XIX amžiaus pabaigos - XX amžiaus pradžios proza vaikams ir paaugliams: socialiniai ir pedagoginiai vaikystės vaizdavimo aspektai (M. M Dodge, H. Malot, E. De Amicis). Specialioji realistinio pobūdžio XIX amžiaus pabaigos - XX amžiaus pradžios proza vaikams ir paaugliams: moralinė, etinė problematika (L.M. Alcott, S. Coolidge, J. Spyri, F.H. Burnett ir kt.). XIX amžiaus pabaigos - XX amžiaus pradžios animalistinė ir didaktinė literatūrinė pasaka (apžvalga, charakteristika). XX amžiaus nonsensiškoji literatūrinė pasaka (apžvalga, charakteristika). XX amžiaus filosofinė (poetinė, alegorinė) literatūrinė pasaka.
  Visuotinė literatūra, konspektas(7 puslapiai)
  2007-04-19
 • Viduramžių literatūra

  Lentelė. Epochos bruožai. Garsiausios asmenybės jų idėjos, darbai. Literatūros bruožai. Autoriai(tautybė), kūrybos žanrai, bruožai. Garsiausi posakiai ir sentencijos.
  Visuotinė literatūra, konspektas(7 puslapiai)
  2006-05-18
 • Visuotinė literatūra (4)

  Rusų romantizmas. Puškinas. Lermontovas. Rusų realizmas. Gogolis. Dostojevskis. Rusų literatūros suklestėjimo epocha.
  Visuotinė literatūra, konspektas(9 puslapiai)
  2005-11-30
 • Visuotinė literatūra (5)

  Viduramžių literatūros kryptys, žymiausi rašytojai, jų kūrinių apžvalga ir lingvistinė bei literatūrologinė analizė. Švietimas ir mokslo raida. XVIII amžiaus filosofija. Natūralaus (prigimtinio) žmogaus idėja. Švietimo epochos literatūros nacionaliniai savitumai. Prancūzų švietimo periodai. Filosofinės apysakos. Filosofinės Didro pažiūros. Estetinės Didro pažiūros. Goethe. Romantizmas.
  Visuotinė literatūra, konspektas(63 puslapiai)
  2006-01-05
 • Visuotinė literatūra (7)

  M. Meterlinkas "Nekviestoji viešnia". Senolio portretas. O. Vaildas "Doriano Grėjaus portretas". Kalbantysis ir veikiantysis herojus: Henrio filosofija ir Doriano veikla. G. Floberas "Ponia Bovari". Romantizmo ir realizmo sandūra romane "Ponia Bovari". V. Hugo "Paryžiaus katedra". Esmeraldos portretas. Dž. Baironas "Kainas". Kainas ir Liuciferis. E.T.A. Hofmanas "Mažasis Cachesas, pasivadinęs Cinoberiu". Cacheso paveikslas. T. Manas "Tonio Kregeris". Moterų paveikslai. Lizavetos Ivanovos portretas. Dž. Džoisas "Mirusieji". Muzika – veiksmo vystymo elementas. Gretos paveikslas. F. Kafka "Metamorfozės". Muzikos samprata ir jos vaidmuo. A. Kamiu "Svetimas" ir "Sizifo mitas". Absurdo teorija ir praktika: "Sizifo mitas" ir "Svetimas".
  Visuotinė literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2009-02-11
 • Visuotinė literatūra (8)

  Moljero (Molière) jo kelias į sceną. Papročių ir charakterių komedijos. Juoko specifika. Satyra, tipizavimas. Moljero (Molière) Tartiufas. Veidmainystės tema. Tartiufo paveikslas. Kaukės ir veido, išorės ir esmės santykis. Tartiufizmo samprata. Apvilto pasitikėjimo tema Molière’o Tartiufe. Orgono, ponios Pernel paveikslai. Karaliaus vaidmuo. Molière’o Don Žuanas. Žanro problema. Tikėjimo, moralės, meilės temos. Don Žuano ir Sganarelio paveikslai. Don Žuano mito įprasminimas. Švietimo epocha. Prielaidos Švietimo susiformavimui XVII amžiuje Anglijoje. Bendrieji Švietimo ideologijos bruožai. Švietimo literatūros temos, motyvai, žanrai. Santykis su klasicizmu. Anglų Švietimo romanas, jo raidos periodizacija. Ankstyvojo Švietimo romano ypatumai. J. Swifto (Svifto) Guliverio kelionės. Fantastikos pobūdis, parodija, groteskas. Mokslo, civilizacijos, gamtos, politikos temos.
  Visuotinė literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2009-02-11
 • Visuotinė literatūra: XX amžius

  Literatūros samprata, pagrindinės Vakarų raidos tendencijos. Naujos meninio mąstymo, vaizdavimo bei pasakojimo formos romane, dramaturgijoje, lyrikoje. Tradicijų ir novatoriškumo santykis. Dėmesys individualiai psichikai intelektinėje ir psichologinėje prozoje. T. Mano kūrybos problematika. Meno ir menininko iki Šiaurietiška pasaulėjauta. Intelekto ir vitališkumo priešprieša. Menininko asmenybės dvilypumas H. Hesės romanistikoje. Utopinė harmoningos būties vizija, rytų kultūros reikšmė. Naujosios modernizmo srovės XX amžiaus pradžioje. Kubizmas dailėje ir literatūroje. G. Apollinaire ir "Naujoji dvasia" futurizmo doktrina. Ekspresionizmo etika ir estetika; apraiškos dramaturgijoje, prozoje ir poezijoje. (Georgas Traklis). Futurizmas. Ekspresionizmas. Georgas Traklis. Literatūra ir pirmasis pasaulinis karas. "Prarastoji karta". Hemingvėjus, Remarkas ir Oldingtonas. Dadaizmas ir siurrealizmas. Automatinis rašymas ir objekto revoliucija. Siurrealizmas. Psichologinis romanas ir modernizmas. Vidinis monologas "sąmonės srautas". Nauja erdvės ir laiko samprata, psichologinės. Analizės savitumas, menų sintezė romanų cikle ,"Prarasto laiko beieškant". Naujosios poezijos raida. Milašius, Rilke. Pasaulėjautos bruožai, Dieviškos savitumas, poetika. Egzistencializmas ir literatūra. J. Sartre, A. Camus. Herojiškumas absurdo pasaulyje. XX amžiaus dramaturgijos raida. Egzistencializmo reikšmė absurdo dramai: E. Jonesco, S. Beckettas. Postmodernizmo sąvoka, pagrindiniai bruožai. Prancūzų "Naujasis romanas" kaip postmodernizmo pirmoji fazė. Vakarų romano raida XX amžiaus antroje pusėje: G. Green, J. Fowles, G. Grass. W. Faulkner, J. Cortazar. Šiuolaikinės Europos literatūros tendencijos.
  Visuotinė literatūra, konspektas(18 puslapių)
  2009-02-11
 • XVIII amžiaus literatūra. XIX amžiaus literatūra

  XVIII amžiaus literatūra. XVIII amžiaus filosofija. Natūralaus (prigimtinio) žmogaus idėja. Švietimo literatūros sistema. XVIII amžiaus proza. Klasicizmas. Sentimentalizmas. Preromantizmas. Brandusis švietimas. Semjuelis Ričardsonas. Henris Fildingas. Tobajas Smoletas. Anglų dramos raida XVIII amžiuje. Džordžas Lilas. Džonas Gėjus. Ričardas Brinslis Šeridanas. Sentimentalizmas. Lorensas Sternas. Prancūzų literatūra. Filosofinės apysakos. Estetinės Didro pažiūros. Vokiečių literatūra. "Audros ir veržimosi" literatūra. Johanas Gotfrydas Herderis. Johanas Volfgangas Gėtė. Realizmas XIX amžiuje. Vakarų Europos literatūroje. Onorė de Balzakas. XIX amžiaus pabaigos literatūra ir jos kryptys. Morisas Meterlinkas. "Nekviestoji viešnia". Raineris Marija Rilkė. Ekspresionizmas. "Doriano Grėjaus portretą" užvertus.
  Visuotinė literatūra, konspektas(52 puslapiai)
  2006-07-17
 • XX amžiaus užsienio literatūros raidos ypatumai

  XX amžiaus literatūros raidos ypatumai. Normano Cantoro "modernizmo modelis". Modernistinio meno (dramos, poezijos, prozos) bruožai. Modernizmo srovės (dadaizmas, siurrealizmas, ekspresionizmas).
  Visuotinė literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2005-07-22
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po